4. Dr. Bares Award

Publication 1999

Объявляется для

CZ, SK

Премия

120 000 CZK

Победившие работы

Doc. MUDr. Václav Jirásek, DrSc. a kol. Familiární adenomatózní polypóza tlustého střeva v české populaci I. Odhalení tří nových z celkového počtu sedmi mutací v patnáctém exonu genu APC.

Doc. MUDr. Julius Špičák, CSc. a kol. Acute Pankreatitis in Prague: The Course and Mortality.

RNDr. Ludmila Tučková, CSc. a kol. Anti-gliadin Antibodies in Patients with Celiac Disease Cross-react with Enterocytes and Human Calreticulin. + Identification of Common Epitopes on Gliadin, Enterocytes and Calreticulin Recognised by Antigliadin Antibodies of Patiens with Celiac Disease.