3. Dr. Bares Award

Publication 1998

Объявляется для

CZ, SK

Премия

120 000 CZK

Победившие работы

MUDr. Petr Kotal a kol. Fasting-Releated Hyperbilirubinemia in Rats: The Effect of Decreased Intestinal Motility.

Prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc. Digestivní endoskopie a laparoskopická chirurgie. (monography) + Endoskopické metody ERCP a kolonoskopie. (CD-ROM)

Doc. MUDr. Miloš Růžička a kol. – soubor vědeckých prací týkající se chirurgické léčby onemocnění pankreatu.