17. Dr. Bares Award, Publication

Publication 2023

Farmaceutická společnost PRO.MED.CS Praha a.s. vyhlásí pro rok 2023 soutěž Dr. Bares Award Publication za účelem podpory lékařských a vědeckých poznatků v klinické praxi.

Vyhlašuje se pro

Soutěže se mohou zúčastnit autoři vědeckých prací z Evropy a Asie. Přesný seznam zemí, pro něž je soutěž vyhlášena, bude oznámen společně se zveřejněním pravidel 17. ročníku Dr. Bares Award.

Finanční ocenění

Autoři vítězných prací obdrží finanční ocenění, jehož výše bude oznámena společně se zveřejněním pravidel 17. ročníku Dr. Bares Award.