6. Dr. Bares Award

Publication 2001

Vyhlašuje se pro

CZ, SK

Finanční ocenění

150 000 CZK

Národní komise

Doc. MUDr. Jan Kotrlík, CSc., Prof. MUDr. Zdeněk Mareček, DrSc., Doc. MUDr. Václav Jirásek, CSc., Prof. MUDr. Marie Brodanová, DrSc., Doc. MUDr. Petr Hůlek, CSc., MUDr. Ilja Stříž, PhD., Prim. MUDr. Radek Axman, Ph.D., Prof. MUDr. František Antoš, DrSc., Doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc., As. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc.

Vítězné práce

MUDr. Jiří Stulík a kol. Differential Expression of the Ca2+ Binding S100A6 Protein in Normal, Preneoplastic and Neoplastic Colon Mucosa.

Doc. MUDr. Radan Keil a kol. Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography in Infants and Children.

Prim. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. a kol. Nové trendy v digestivní endoskopické diagnostice a léčbě. (monography)